Mis on juuga?

J

 • JÄTKUSUUTLIK – tegutseme selle nimel, et elu planeedil ja siin maal jätkuks ning inimeste energiaressursid taastuksid ja täieneksid. Märkame ja hoiame ka ise enda energiataset ja taastame oma jõudu esimese märguande peale.

 • julgus, jõud ja jaks, mis vallandub, kui kinni hoitav energia vabaneb, traumad tervenevad ja pärsitud eluenergia voolama hakkab

 • jah ja jaa, jaatamisega energia liikuma panemine

 • jõustamine, jõutamine ja inimeste võimestamine, millega tegeleme

UU

 • Universum, kogu aegruumi hõlmav maailmakõiksus, mille toimetamist imetlusega jälgime ja kus oma rolli täidame, järgides märke

 • UUS AJASTU – oleme astunud uuele territooriumile, kus senised reeglid ei pruugi kehtida. Aitame inimestel olla valmis uue aja väljakutseteks.

 • uus vaimsus – kasutame tehnikaid ja tervendamispraktikaid, mis liigitatakse uue vaimsuse alla. Valime neist turvalisimaid ja parimaid.

 • usk ja usaldus – usaldame, et kõigel on sügavam tähendus, kõik inimesed, kes meie poole pöörduvad on kõrgemalt juhendatud ja seega oleme meie sel hetkel nende jaoks parim lahendus. Usume piiritult inimeste taastumis- ja tervenemisvõimesse, mida tõsta aitame.

G

 • Galaktika, laiemalt võttes kogu kosmos, ilmaruum ja tähed. Tunnistame kosmilist teadvust ja tarkust, vahendame hea meelega kosmilisi energiaid ja kanname vastutustundlikult oma kosmilist kodakondsust.

 • geneetikast olulisem on meie jaoks põhimõte, et geenid lülituvad sisse ja välja vastavalt keskkonna eripärale, tervislik eluviis ja elujaatavad mõtted lülitavad sisse soodsad geenid. Töötame mõlema nimel.

 • KAASAÜTLEVA KÄÄNDE LÕPP. Väärtustame koosloomist, koostegemist ja -olemist. Me teeme seda koos!

A

 • armastus, mida näeme igas eluavalduses ning mille tunnetamist ja väljendamist õpime ja õpetame

 • andestus, mis on alati võimalik ja tuleb alati kasuks kõigile osapooltele

 • austus kogu loodu suhtes, mida kasvatame

 • AHHAA-ELAMUSED, mida pakume

 • algus, hommikuahe. Näeme praeguse ajahetke suurt potentsiaali ja võimalust uue, õiglasematel alustel rajaneva ühiskonnakorralduse sünniks, mille osa me juba oleme