Vabastav hingamine

Inglise keeles nimetatakse seda tehnikat “rebirthing-breathwork“. Eesti keeles on seda hakatud nimetama vabastavaks hingamiseks, kuid tihti mõeldakse selle all eri tehnikaid, nii et uurige tutvustusest või kuulutusest, vajadusel ka juhendajalt, kuidas tema vabastavat hingamist mõistab. Meie lähtume vabastava hingamise looja Leonard Orri ja tema õpilase Dan Brulé seisukohtadest.

Vabastav hingamine on teadlik ühendatud tsirkulaarne rütmiline energiahingamine. Seda on nimetatud ka ühendatud hingamiseks, teadlikuks hingamiseks, energiahingamiseks, süvahingamiseks ja pidevhingamiseks.

Dan Brulé peab seda maailmas praegu tuntud hingamistehnikatest kõige võimsamaks ja selle õppimist vajalikuks kõigile. Ta arvab, et tähelepanuväärne on ka asjaolu, et vabastavalt hingates on sissehingamine teadlikult aktiivne ja väljahingamine passiivne, s.t sissehingamise me tõmbame sisse, väljahingamise aga laseme lahti, üks sulandub teisega kokku ja moodustub ring.

Vabastav hingamine on teadlik hingamine. Mõnes teises kohas, ka meie lehel, loetakse teadlikuks hingamiseks sobivate hingamistehnikate asjakohast kasutamist. Dan Brulé aga lähtub teadvuse ja eneseteadvuse mõistest. Tema järgi me muutume vabastavalt hingates järjest teadlikumaks oma tõelisest olemusest ja samal ajal meie teadvus avardub.

Vabastav hingamine on ühendatud hingamine. Kõik siin maailmas on omavahel ühendatud, ka meie vaim, meel ja keha. Jättes hingetõmmete vahelt pausid ära, kogeme üleüldist ühendatust ja vabaneme eraldatuse illusioonist. Tekib koguni ühendus meie teadvuse ja alateadvuse vahele, keha ja meele vahele. Tugevneb ka ühendus elu, Allika, looduse, reaalsuse ja praegushetkega.

Vabastav hingamine on tsirkulaarne hingamine. Elu ja loodus põhinevadki ringidel ja tsüklitel. Ringjas hingamine ühendab meid tugevamini elu ja loodusega.

Vabastav hingamine on rütmiline hingamine. Rütm on universaalne põhimõte, looduses valitsev alusdünaamika (päeva ja öö, aastaaegade, tõusu ja mõõna jms vaheldumine). Kui muuta rütm osaks meie hingamisest, harmoniseerume universumi ja eluga.

Vabastav hingamine on energiahingamine. Energiahingamine suurendab elusust. Me ei ole vaid füüsilised olendid vaid märksa rohkem energeetilised olendid. Me ei hinga vaid õhku, vaid energiat – chi’d, ki’d, pranat, vaimu, valgust või elujõudu. Energia on tegelikult ka iga mõtte, tunde, aistingu, emotsiooni ja liigutuse taga. Nende energiana tajumine kiirendab tervenemisprotsessi.

Vabastava hingamise põhitunnus on aktiivne sissehingamine ja passiivne väljahingamine. Need on täiuslikud vastasmõjus polaarsused, nagu yin ja yang, mees- ja naisenergia, sise- ja välismaailm. Neid kasutama õppides saab meile selgeks eksistentsi põhiolemus, elu põhiolemus.

Juugakojas pakub vabastavat hingamist hingamisterapeut Reet Karro, kes on kvalifitseeritud Algallika Protsessi ja Hingamistöö terapeut (lõpetanud 4-aastase koolituse), Biodünaamilise Hingamise ja Trauma Vabastamise terapeut (lõpetanud 2-aastase koolituse (läbinud 400 tundi õppetööd+teinud lõputestid ja sadakond dokumenteeritud seanssi) ning Dan Brulé õpetatava vabastava hingamise baastaseme praktik (läbinud kaks 3- ja ühe 6-päevase kursuse). Lisaks on ta toetanud tuhandeid individuaalseansse ja juhendanud hingamisgruppe 2011. aasta jaanuarist.

Valida saab rühmaseansi või 1:1 seansi. Esimese eelis on tärkav grupienergia ja sünergia. Teisel aga privaatsus ja jagamatu tähelepanu.

Rühmaseansid on meil koolituste vormis. Vaata lähimaid hingamiskoolitusi siit.

Individuaalseansid: esimene vabastava hingamise individuaalseanss koosneb seansieelsest vestlusest, oma tervisliku seisukorra tutvustamisest  ja loo rääkimisest, tehnika õppimisest ja täispikast hingamisseansist eri tempo ja meeleoluga muusikapalade saatel ning hingamisjärgsest rahunemisest teetassi juures. Järgmised seansid sisaldavad veidi vähem vestlust ja loo rääkimist, pigem kiiret viimase aja arengute tutvustamist, hingamise aeg pikeneb veelgi.

Vabastava hingamise individuaalseanss kestab 2-2,5 tundi. Seljas võiksid olla mugavad kortsumist ja higistamist kannatavad riided. Hingame olenevalt kliendi energiatasemest, kehakaalust ja liikuvusest kas massaažilaual või põrandal laial madratsil.

Vabastavat hingamist võib tellida ka paarile. Paari võivad moodustada abikaasad või elukaaslased, vanem ja laps, või koguni vanavanem ja lapselaps, kaks õde või venda jne.

Esimene paarisseanss on 2 h 45 min pikk, iga järgmine 2 h 30 min. Meil ei ole ettevalmistust pereteraapiaks, ega paarisuhteteraapiaks. Seega ootame vaid heas suhtes olevaid, armastavaid pereliikmeid, kes ühise hingamisseansiga soovivad jõuda veel suurema läheduse ja üksteisemõistmiseni. Konfliktses või keerukas paarisuhtes olijatest võtame hingamisteraapiale ainult ühe. Teine peaks leidma teise hingamisterapeudi või muu teraapia. Vajadusel peaks paar võtma lisaks vastava väljaõppega inimestelt pereteraapiat või paarisuhteteraapiat. Kuid meil on ka häid kogemusi vaid hingamisteraapiast abi saanud paaridega.

Samuti võib vabastava hingamise tellida kuni 9-liikmelisele perele. Esimene pereseanss on 3h pikk, iga järgmine 2 h 30 min. Alla 15-aastased lapsed on käinud hingamas harva. Väikestele peaks olema kaasas ka muu tegevus, kui hingamine kiiremalt kulgeb, kui suurtel.

Kõige suurema efekti annab ja püsivaid tulemusi kindlustab hingamiskuur – 5-10 seanssi 3-7-päevaste vahedega.

VABASTAVA HINGAMISE HINNAD

Ootame vabastavalt hingama!