Uudiskirjad

Juugakoja kliendid on erinevate huvide ja kogemustega.

Saadame välja eri uudiskirju, millega saab liituda nii meie kodulehtedel kui otse uudiskirja alaääres. Meie listid on:

Juugakoja uudiskiri “… ja teateid Juugakojast”. Sisaldab inspireerivat tsitaati, luuletust või sõnumit, meie hetkeseisu, alternatiivseid tervise- ja ühiskondliku muutuse uudiseid ja meie tulemas olevaid üritusi. Vahepeal ilmus kord nädalas, viimasel ajal kord kuus. Loe näiteks jaanuari 2022 uudiskirja siit. Liituda saab siin.

Uudiskiri reiki praktikutele.  Sisaldab lähiaja reikikursuste ja praktikute kutseid ja meeldetuletusi, enamasti ka muid reiki- või energiauudiseid. Ilmub 2-3 x kuus. Kas või ühe reikikursuse lõpetanud saavad liituda siin.

Uudiskiri hingamisüritustel käijatele. Sisaldab algavate hingamiskoolituste ja -ürituste kuulutusi, aeg-ajalt ka muud hingamisinfot. Ilmub kord nädalas, kui sel või järgmisel nädalal on oodata hingamisüritust. Liituda saab siin.

Uudiskiri kaugürituste huvilistele. Sisaldab algavate kaugürituste kuulutusi. Ilmub erineva sagedusega, ainult kaugürituse toimumise eel. Mõni kuu ei ilmu üldse, mõni teine kuu mitu korda. Liituda saab siin.

Uudiskirjadega liitunute nimed ja meiliaadressid lisatakse vastavatesse listidesse. Listikirju saadab laiali MailChimp oma üldtingimuste alusel ja arvestades oma privaatsuspoliitikat.

Juugakojas arvestatakse ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega. Kolmandate isikutega meiliaadresse ei jagata. Juugakojas kasutatakse meiliaadresse listiga liitunute huvidega vastava teabe laialisaatmiseks ja kord juba mõnel üritusel käinute uuesti sama tüüpi või lähedasele üritusele kutsumiseks.

Uudiskirjaga liitunu võib oma listist igal ajal lahkuda ja koos sellega lõpeb ka tema isikuandmete töötlemine.